چهارشنبه 12 آذر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

صفحه ی اصلی>تسهیلات و حمایت ها>معرفی برنامه ها وتسهیلات حمایتی>تسهیلات ویژه دانش آموختگان برتر دانشگاهی>آئین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی

باسمه تعالی

آیین ­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش ­آموختگان ­برتر دانشگاهی

مقدمه

در اجرای بند 1 مادّۀ 3 از اساسنامۀ بنیاد ملّی نخبگان و به منظور اجرای اقدام­های ملّی 1-1-1،  2-1-2، 2-1-3، 3-1-2 و    3-1-5  از سند راهبردی‌کشور در امور نخبگان،آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش ­آموختگان­ برتر دانشگاهی» به شرح زیر تصویب می­ شود:

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این آیین­ نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. مؤسسة علمی: منظور هریک از مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است­که صحت مدارک صادرة آنها به تأیید  وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.

ج. دانش ­آموختۀ­ برتر: منظور هریک از دانش ­آموختگان برتر دانشگاهی موضوع این آیین­ نامه است.

د. دستگاه اجرایی: منظور هریک از دستگاه‌های موضوع مواد 5 و 117 از «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/7/1386 است.

مادّة 2: هدف

هدف از تدوین این‌آیین­ نامه، ایجاد چارچوبی برای شناسایی برترین دانش ­آموختگان دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی­ ارشد و دکتری تخصصی و ایجاد تمهیدات لازم برای «تسهیل رشد و هدایت آنها در حوزۀ تخصصی» و نیز «به‌کارگیری و اثرگذاری آنان در اجتماع تخصصی مرتبط» است.

تبصره: دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصصی بالینی، پزشکی و فلوشیپِ» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به‌ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دورة «کارشناسی ارشد» و دورة «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.

مادّة 3: معیارهای شناسایی

دانش‌آموختگان برتر از میان دانش ­آ­­موختگان دانشگاهی در مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری و بر اساس معیارهای زیر شناسایی می­ شوند:

الففعالیت­های آموزشی؛ شامل: پیشینۀ تحصیلی،کسب موفقیت­های آموزشی و موارد مشابه

ب. فعالیت­های پژوهشی و فنّاورانه؛ شامل: پیشینۀ پژوهشی و نوآورانه،کسب موفقیت­های پژوهشی و فنّاورانه و موارد مشابه آن

ج. فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی؛ شامل: ایفای نقش فرهنگی و اجتماعی در مؤسسه‌های علمی ‌کشور، اشتهار اخلاقی در زمان تحصیل،کسب موفقیت‌های ادبی، هنری، قرآنی و مشابه آن

تبصره: شاخص ­های سنجش معیارهای فوق در هریک از مقاطع تحصیلی و نحوة محاسبة امتیاز هر شاخص، بر اساس شیوه­ نامه‌ای است که به تصویب بنیاد می­ رسد.

مادّة 4: پشتیبانی

بنیاد هرساله به تعدادی از دانش­ آموختگان برتر، تسهیلاتی را برای «هدایت و تواناسازی» و نیز «اشتغال واثرگذاری» و به نام مفاخر تمدن اسلامی ـ ایرانی به شرح زیر اعطا می­ کند:

الف. تسهیلات هدایت و تواناسازی؛ شامل:

الف‌ـ1. ادامه تحصیل: برای پذیرش دانش ­آموختگان ­برترِ دوره ­های‌کارشناسی ارشد در مقطع دکتری تخصصی

الف‌ـ2. دورة پسادکتری: برای هدایت دانش ­آموختگان ­برترِ دورۀ دکتری تخصصی در دوره­ های پسادکتری

الف‌ـ3. خدمت نظام وظیفة تخصصی: برای بهره­ مندی دانش ­آموختگان ­برترِ دوره‌های­ کارشناسی،‌کارشناس ی­ارشد و دکتری تخصصی از خدمت نظام وظیفۀ تخصصی

تبصره: دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی در مقطع «کاردانی» نیز در صورت کسب 1/5 برابر امتیاز فعالیت‌های فنّاورانه در مقطع «کارشناسی» (مطابق مقررات ذی‌ربط) و دارا بودن سایر شرایط مقرر در شیوه‌نامۀ مربوطه، با تأیید رئیس بنیاد می‌توانند از تسهیلات خدمت نظام ‌وظیفة تخصصی بهره‌مند شوند.

الف ـ4. تسهیلات فرهنگی ـ رفاهی: برای بهره­ مندی دانش ­آموختگان ­برتر از تسهیلات عمومی (مانند وام مسکن، هدیۀ ازدواج، سفرهای زیارتی، وام اضطراری، مسکن و مشابه آن)

تبصرة 1: تسهیلات بند الف‌ـ3 شامل دانشجویان دورة دکتری تخصصی‌که از طرح پیشنهادی رسالة دکتری خود با موفقیت دفاع کرده باشند (یا مرحلة متناظر در دوره‌های «تخصصی بالینی، پزشکی و فلوشیپ») نیز می‌شود.

ب. تسهیلات اشتغال و اثرگذاری؛ شامل:

ب‌ـ1. جذب در نهادهای فنّاورانه: برای جذب دانش­آموختگان ­برتر در نهادهای صنعتی‌ و فنّاورانه

ب‌ـ2.
  جذب در مؤسسه‌های علمی: برای جذب دانش ­آموختگان ­برترِ دورۀ دکتری تخصصی به عنوان عضو هیئت‌علمی در مؤسسه ­های علمی‌کشور

ب ـ3. جذب در دستگاه‌های اجرایی: برای استخدام دانش ­آموختگان برتر در دستگاه‌های اجرایی

ب ـ4. حمایت از فعالیت‌های پژوهشی استادیاران برتر جوان: برای ارتقای توانمندی­ های استادیاران برترِ جوان دانشگاه ­ها و مؤسسه‌های علمی کشور

تبصرة 2: تعداد، مبالغ و فرایند اعطای جایزه ­های این مادّه بر اساس بودجۀ بنیاد و بنا به شیوه­ نامه­ ای تعیین می­شودکه به تصویب بنیاد می­ رسد.

تبصرة 3: بنیاد مجاز است بر اساس اختیارات قانونی خود یا با همکاری سایر مراجع قانونی و دستگاه‌های اجرایی تسهیلات دیگری را برای تحقق اهداف این مادّه تدوین و به موقع اجراگذارد.

مادّة 5: تصویب و اجرا

این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و شش تبصره در تاریخ 30/2/1394 به تصویب‌کمیسیون دائمی و مطابق مصوبۀ جلسة پنجم هیئت‌امنا (تبصرة 1 مادّة 3 آیین‌نامة‌کمیسیون دائمی) در تاریخ 13/3/1394 به تصویب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین آیین‌نامة «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی» (مصوّب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 12/9/1393) می‌شود و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

 

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس بنیاد ملی نخبگان: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601

آدرس بنیاد نخبگان استان گیلان: رشت- میدان بسیج (صیقلان)-کوچه شهید حمیدرضا صادقی- جنب شورای اسلامی شهر رشت کد پستی 34173-41836  تلفن: 33360900-013 دور نگار: 33321611-013 آدرس الکترونیکی: guilan@bmn.ir