چهارمین دوره فراخوان کمک هزینه پژوهشی پروفسور حسن ابراهیم زاده معبود

کمک هزینه پژوهشی پروفسور حسن ابراهیم زاده معبود برای اجرای پایان نامه­‌های کارشناسی ارشد و رساله‌‌های دکتری در رشته­‌های زیست شناسی (علوم گیاهی و علوم جانوری)، علوم کشاورزی و منابع طبیعی (ویژه موضوعات مرتبط با چالش‌های استان گیلان)

پیرو اعطای کمک هزینه پژوهشی پروفسور حسن ابراهیم زاده معبود استاد پیشکسوت دانشگاه تهران و چهره ماندگار زیست شناسی کشور و برگزیده جایزه علامه طباطبایی(ره) بنیاد ملی نخبگان و رئیس شاخه زیست شناسی گروه علوم پایه فرهنگستان علوم و رئیس انجمن زیست شناسی ایران به دانشجویان برتر در مراسم روز معلم سال 1399، با همت و پشتیبانی سخاوتمندانه مالی ایشان، کمک هزینه مزبور برای چهارمین سال متوالی در سال تحصیلی آینده نیز برای اجرای پایان نامه­‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری در رشته­‌های زیست شناسی (علوم گیاهی و علوم جانوری)، علوم کشاورزی و منابع طبیعی (ویژه موضوعات مرتبط با چالش‌های استان گیلان) برقرار بوده و توسط بنیاد نخبگان استان گیلان اجرا خواهد شد.

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی واجد شرایط می توانند یک نسخه از پروپوزال خود را پس از تصویب، همراه با ابلاغیه تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی، جهت بررسی در شورای اجرایی جایزه مزبور به بنیاد نخبگان استان گیلان  guilanbmn@gmail.com  ارسال نمایند. 

اعطای اهدای کمک هزینه پژوهشی پروفسور حسن ابراهیم زاده معبود در سال 1399

اعطایاهدای کمک هزینه پژوهشی پروفسور حسن ابراهیم زاده معبود در سال 1398

اعطای اهدای کمک هزینه پژوهشی پروفسور حسن ابراهیم زاده معبود در سال 1397

 

تاریخ انتشار : 1400/01/15
کد : 20720
تعداد بازدید: 292