بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

رشت- میدان بسیج (صیقلان)، کوچه شهید حمیدرضا صادقی، جنب شورای اسلامی شهر رشت، بنیاد نخبگان استان گیلان

کد پستی: 34173-41836

تلفن: 33360900-013

دورنگار: 33321611-013

آدرس الکترونیکی: guilan@bmn.ir

 

ارتباط با اعضا:

آقای مهندس نیما علی بلندی: 33360900-013  

آقای مهندس حیدری: 33360902-013  

خانم دکتر طوسی: 33360006-013