بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

رشت- میدان بسیج (صیقلان)، کوچه شهید حمیدرضا صادقی، بنیاد نخبگان استان گیلان

کد پستی: 34173-41836

تلفن: 33360900-013

دورنگار: 33321611-013

آدرس الکترونیکی: guilan@bmn.ir

 

ارتباط با اعضا  :

آقای مهندس نیما علی بلندی: 33360900-013  

آقای مهندس حیدری: 33360902-013  

خانم حسین پور: 33360006-013   

تماسهای ارتباطی با بنیاد برقرار گردید فلذا برای  پیگیری فقط با تلفن همکاران بنیاد تماس حاصل فرمائید