بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

                                                                                                                                                                                  

دکتر فرهاد شیرینی

عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه گیلان

مرتبه علمی: استاد 

سوابق

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.