بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

هدف از تأسیس بنیاد نخبگان استان گیلان، برنامه­ ریزی و اقدام برای شناسایی و حمایت مادی و معنوی نخبگان و بهره ­مندی از استعداد و توانایی ­های آنان در راستای ارتقای تولید علم و فناوری و پیشرفت همه جانبه و متوازن استان گیلان است.

بنیاد نخبگان استان گیلان در چارچوب اساسنامه، دستورالعمل و ضوابط بنیاد ملی نخبگان فعالیت خود را رسما از سال 1389 آغاز نمود که اعم وظایف آن کمک به شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر استان در چارچوب آیین­ نامه احراز نخبگی و استعداد برتر، هدایت و توانمندسازی برای شکوفایی استعداهای برتر و نخبگان استان، حمایت از نخبگان و استعداهای برتر در فعالیت ­های علمی و فناوری در استان گیلان، ایجاد و تقویت زمینه ­های همفکری میان نخبگان و استعدادهای برتر با یکدیگر و با مؤسسات و سازمان‌های علمی، پژوهشی و اجرایی استان گیلان می‌باشد.